Αγορά Εργασίας


Στατιστικές για την αγορά εργασίας με αναλυτικά δεδομένα για την απασχόληση, την ανεργία και τις κενές θέσεις.

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
Απρ 2024
08 Μαϊ 2024
Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία
Απρ 2024
13 Μαϊ 2024
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
1ο Τρίμηνο 2024
30 Μαϊ 2024
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
Μάιος 2024
05 Ιουν 2024
Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία
Μάιος 2024
11 Ιουν 2024
Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα
1ο Τρίμηνο 2024
14 Ιουν 2024Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία